Arbetet med frågor som rör avel och hälsa

Irländsk terrier är en frisk och sund ras, och så vill vi att den skall förbli. För uppfödare är det viktigt att vid avelsarbete bevaka och bibehålla den goda hälsa som vår svenska population av Irländsk terrier har idag.

För att aktivt kunna följa frågor som rör avel och hälsa har styrelsen inrättat en kommitté. Styrelsen utser kommitténs ledamöter, som ska vara högst tre. Kommittén arbetar på uppdrag av styrelsen och rapporterar direkt till styrelsen.

Kommitténs uppgifter består i att nationellt och internationellt följa frågor som är av vikt för avelsarbetet och hälsoläget inom rasen. Kommittén eller ledamöter i kommittén ska delta i konferenser om avels- och hälsofrågor som anordnas av Svenska Terrierklubben, Svenska Kennelklubben eller annan organisation.

Det innebär att kommittén ansvarar för

  • revideringen av RAS,
  • upprättande och utsändande och bearbetning av en hälsoenkät,
  • föreslå styrelsen om anordnade av avels- och hälsokonferenser samt efter styrelsens beslut anordna sådana
  • rapportering till styrelsen och till Röda Hund om frågor av intresse.