Medlemskap

Medlemskap i föreningen är rullande och gäller från betalningstillfället och 12 månader framåt. I medlemsavgiften ingår tidningen Röda Hund som utkommer fyra gånger per år.

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning. Använd länkarna nedan, alternativt kontakta SKK medlemsservice via telefon 08-795 33 44 (telefontid mån–fre 10–12 och 13–15) eller via e-post medlem@skk.se.

 

 

Ordinarie medlem 250 SEK per år.
För att bli medlem klicka här. Du betalar via webben och får medlemskort direkt.

Medlem bosatt utomlands 300 SEK per år.
Anmäl ditt medlemsskap här. (Du kan hitta på ett person/medlemsnummer, till exempel xxxx.)

 

Familjemedlem 50 SEK per år.
För att bli familjemedlem klicka här. Du betalar via webben och får medlemskort direkt.

  

Vill du inte använda internetbank, vill du adressändra eller avsluta ditt medlemskap klickar du här.

 

Är du uppfödare?

Anmäl valpköparmedlemskap via denna länk. Valpköpare registreras och betalas via länken.