Svensk Irländsk Terrierförening är ansluten till

    Svenska Terrierklubben 
     
  Svenska Kennelklubben
     
    Vi finns på Facebook! Klicka HÄR och bli medlem i gruppen du också!
     

 

 

Besök IT Butiken  

Se alla fina produkter som föreningen har till försäljning!

Du hittar länken på höger sida i menyraden.

 

 

 

Uppdateringar 

Valpar

2015-09-10

Valpar födda på Smox Kennel. Se valplistan för mer info.

Välkommen

till 

rasklubben

för 

Irländsk

 

terrier!