BPH - Vad är det? Och varför?

BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning av hund startades av Svenska Kennelklubben 2012. Det är en officiell mentalbeskrivning med avsikt att passa alla raser. Föregångare till BPH var långt tillbaka Karaktärsprovet, där hundarna blev godkända eller inte godkända. På 1990-talet introducerades MH (Mentalbeskrivning av hund). Hunden får en beskrivning av sitt beteende i de olika momenten beskrivningen utgör. För brukshundar används MH som beskrivningsform och valpar får inte registreras om inte avelsdjuren har genomgått MH.

BPH ger större möjlighet till beteendebeskrivningar och tar även hänsyn till hunden känslolägen som inte görs i ett MH. Då det gäller BPH har Kennelklubben satsat mycket på att i möjligaste mån standardisera beskrivningen så att det inte skall spela någon roll vem som beskriver eller vart beskrivningen görs.

BPH ger möjlighet att titta på hundens mentala egenskaper och personlighet. Hur lekfull och nyfiken hunden är samt hur den reagerar på främmande människor och vid överraskningar. Beskrivningen tar ca 30 -45 minuter och innehåller åtta moment. Syftet är att se hur hunden reagerar i de olika situationerna.

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

Utifrån de reaktioner hunden visar kommer en tydligare bild visa sig av vad som är hundens starka sidor och i vilka situationer den behöver mera stöd och uppmuntran. Det kan också ge en förklaring till ett visst agerande hos hunden som kan uppfattas som krävande eller oönskade. BPH kan inte förklara allt men kan ge ganska mycket information.

BPH är tänkt att vara ett verktyg för uppfödare att kunna välja avelsdjur som nedärver den mentalitet som önskas hos avkomman. BPH ska ge en basinformation om rasens mentalitet och beteende som sedan ras- och specialklubbar kan komplettera med ras specifika prov om så önskas.

Det är av största vikt att vi som rasklubb samt uppfödare aktivt medverkar till att så många hundar som möjligt beskrivs.

Läs gärna mer på kennelklubbens hemsida www.skk.se där också en film finns om hur provet går till.

 

Magdalena Uthberg