Här följer två sidor med villkor för SITfs godkända uppfödare.

 Uppf sid 1

 

Uppf sid 2