Hälsofrågor

Irländsk terrier är en frisk och sund ras, och så vill vi att den skall förbli. För uppfödare är det viktigt att vid avelsarbete bevaka och bibehålla den goda hälsa som vår svenska population av Irländsk terrier har idag.

Därför är det viktigt att bevaka sjukdomsbilder för att tidigt kunna observera trender som behöver följas upp.

Hälsoansvarig

Föreningen har en hälsoansvarig som arbetar med uppföljning av rapporter och hälsostatistik. Vid årsmötet 2018 valdes Christina Soini till posten.

Rapportering

Det är avgörande för arbetet att få ett bra underlag för att utvärdera om vi särskilt ska bevaka/följa upp olika sjukdomsformer. Därför ber vi dig som IT-ägare att alltid rapportera in olika sjukdomar/symptom - stort som smått. Utan din rapportering riskerar vi fokusera på fel saker!

I tillägg till den direkta rapporteringen gör föreningen vart femte år en hälsoenkät för att ytterligare följa upp hälsoläget i rasen, och jämföra resultatet med tidigare års resultat. Den senaste hälsoenkäten utfördes år 2016.

Uppföljning

Materialet presenteras och diskuteras på föreningens uppfödarmöten (utan angivande av specifika individer).

Resultatet av hälsoenkäten presenteras för föreningens medlemmar i Röda Hund och på hemsidan.

Både sjukdomsstatistiken och resultatet av hälsoenkäten används även vid arbetet med Rasspecifik Avelsstrategi, RAS.

 

SÅ HÄR RAPPORTERAR DU:

Sänd en mail till Christina Soini, alternativt kontakta din uppfödare och be denne att vidarebefordra informationen till hälsoansvarig.

Ange:

- hundens registreringsnummer, namn, ålder och kön

- ägare och kontaktuppgifter

- uppfödare

- en beskrivning av problem/sjukdom

- kontakter med veterinär/djursjukhus

- medicinering

- annat som du anser bidrar till rapporteringen

 

TACK för att du medverkar!