RAS - Rasspecifik Avelsstrategi för Irländsk Terrier

RAS är framtagen av rasklubben för Irländsk Terrier, reviderad år 2017.

 

 

RAS 2017 - 20170406 slutgiltig

Utlåtande 003 RAS Irländsk Terrier slutlig version